Umiestnenie monitorovacích kamier v mesteMonitorované miesta FOTO
kamier
Kamera č.1 Umiestneá je na bytovom dome na Rastislavovej ulici, sníma Námestie slobody, Rastislavovu ulicu, ulicu M. Mišíka - centrum mesta.
Kamera č.2 Umiestnená na objekte MsÚ, sníma Nám. slobody, prístup na námestie od pohostinstva Detvan a od podchodu.
Kamera č.3 Umiestnená na Námestí slobody č.33, sníma hornú časť Námestia slobody, Pribinovo námestie, Ul. Moyzesa, Hviezdoslavovu ul. pri kostole.
Kamera č.4 Umiestnená na budove OD Elektrik Nadcestie M. Slovenskej, sníma priestor od Elektriku na celej trase Ul. M. Slovenskej, okolie Farského kostola a čiastočne aj Ul. Hviezdoslavovu s priľahlým parkoviskom.
Kamera č.5 Umiestnená na bytovom dome Ul. Dlhá č.20, sníma časť Ul. A. Škarvana, časť dvora Ul. Dlhá a časť dvora Nábr. Sv. Cyrila.
Kamera č.6 Umiestnená je na budove Priemstavu, sníma Hviezdoslavovu ulicu, Ul. Hlinku, Ul. Kláštornú, Ul. Novú - parkovisko za lekárňou.
Kamera č.7 Umiestnená na stĺpe verejného osvetlenia pred železničným priecestím v križovatke Ul. Hlinku, Šumperská, Vansovej. Sníma časť stanice SAD, priestor pred hotelom Preuge, križovatku Ul. Hviezdoslavova a T. Vansovej, vjazd na stanicu SAD od Ul. Hviezdoslavova, časť Ul. Bojnická cesta
Kamera č.8 Umiestnená na bytovom dome na Ul. M.R. Štefánika, sníma Ul. Štefánika, Björnsona, Nám. Hronského - centrum sídliska Píly.
Kamera č.9 Umiestnená na kruhovom objazde Bojnická cesta, sníma Ul. Björnsona, Bojnickú cestu, kruhový objazd, okolie OD Kaufland, čiastočne HM Tesco, Nábrežnú ulicu.
Kamera č.10 Umiestnená na stĺpe pouličného osvetlenia, na Ul. Hviezdoslavova, sníma Ul. Mariánska po ZŠ, časť kruhového objazdu, časť Ul. Hviezdoslavova, okolie kostola Sv. Bartolomeja od Ul. Hviezdoslavova.
Kamera č.11 Digitálna kamera umiestnená na bytovom dome Ul. Ondrejova č.1, sníma Ul. Ondrejova, Rad Tolstého, okolie ČS AGIP a okolie prevádzky Jantár.
Kamera č.12 Umiestnená na bytovom dome Ul. Ondrejova č.42, sníma Ul. Ľ. Ondrejova, kruhový objazd, čiastočne Nábrežnú ulicu, Ul. P.J. Šafárika, J. Palárika, Okáľa a park v okolí rieky Nitra.
Kamera č.13 Umiestnená na bytovom dome Ul. Rad L. N. Tolstého 19, sníma dvor Ul. Ľ. Ondrejova 1-15, Ul. J. Francisciho, ihrisko a časť Ul. E. M. Šoltésovej.
Kamera č.14 Umiestnená na bytovom dome Ul. Šulekova č.21, sníma časť Ul. I. Bukovčana, zadnú časť Ul. Šulekova a časť Ul. Jégeho, Ľ. Ondrejova, P. J. Šafárika a J. I. Bajzu.
Kamera č.15 Stacionárna kamera umiestnená na bytovom dome na Ul. Žarnova a sníma parkovisko na Ul. Bajzu.
Kamera č.16 Umiestnená na bytovom dome Ul. Majerska č.2, sníma Ul. Malonecpalská, Veľkonecpalská, Gazdovská
Kamera č.17 Umiestnená na bytovom dome Ul. Dúbravská č.13, sníma Ul. Dúbravská, Majerská, Gazdovská, Urbárska, Veľkonecpalská, Kútovská, priestor pred tenisovou halou, časť školského dvora ZŠ Malonecpalská
Kamera č.18 Stacionárna kamera umiestnená na bytovom dome Ul. Kutovska č.31, sníma parkovisko pred vchodmi č. 27-35 na Ul. Kútovská
Kamera č.19 Umiestnená na bytovom dome Ul. Športová č.40, sníma Ul. Športová, Lúčna, Nedožerská cesta, Malonecpalská, Traťová, priestor futb. štadióna
Kamera č.20 Umiestnená na bytovom dome Ul. Stavbárov č.11, sníma Ul. Stavbárov, Ul. Lúčna a priestor v okolí autobusových zastávok na Ul. Necpalská cesta
Kamera č.21 Umiestnená na podchode na Ul. M.Slovenskej, stacionárne, sníma smer na námestie.
Kamera č.22 Umiestnená na podchode na Ul. M.Slovenskej, stacionárne, sníma smer ku gymnáziu.
Kamera č.23 Umiestnená je v podchode na Ul. M.Slovenskej, sníma jeho vnútorné priestory a čiastočne aj schody.
Kamera č.24 Umiestnená na bytovom dome Ul. V. I. Clementisa č.7, sníma časť Ul. V. I. Clementisa a časť dvora Ul. M. Gorkého.
Kamera č.25 Umiestnená na bytovom dome Ciglianska cesta 8A. Sníma nádvorie bytových domov na Ciglianskej cesta 8.
Kamera č.26 Umiestnená v parku pred úradom práce. Sníma samotný park, časť ulíc A. Hlinku, Bakalárska, G. Švéniho, Šumperská.
Kamera č.27 Umiestnená na bytovom dome Ul. Gazdovská 21. Sníma Ul. Gazdovská, detské ihrisko, outdoorové ihrisko, časť Nedožerskej cesty.
Kamera č.28 Umiestnená na Mierovom námestí. Sníma Ul. Štefánika, Ul. Dukliansku, Mierové námestie, okolie supermarketu Lidl, okolie prevádzky Art point (kino Baník).
Kamera č.29 Umiestnená na Ul. Nábrežná na parkovisku Unikliniky. Sníma časť Ul. Nábrežná, križovatku Ul. Nábrežná a Krasku, parkovisko Unikliniky, časť pešej a cyklistickej zóny popri rieke Nitra.
Kamera č.30 Umiestnená na Ul. Staničná na stĺpe pred sídlom Červeného kríža. Sníma časť Ul. Staničná, parkovisko na Ul. Staničná, časť nástupišťa ŽSR, priestor a okolie autobusovej stanice.
Kamera č.31 Umiestnená na Ul. Vansovej na stĺpe pouličného osvetlenia . Sníma časť Ul. Vansovej, nástupištia medzimestských, prímestských a mestských spojov SAD, vchod do stanice ŽSR, prevádzky na stanici SAD.
Kamera č.32 Umiestnená na objekte potravín Jednota Ul. K. Novackého. Sníma časť Ul. Novackého, parkovisko pod Jednotou, pešiu zónu s prevádzkami, časť okolia zdravotného strediska a lekárne Sever, časť ulice Koceľova a Mojmírova.
Kamera č.33 Umiestnená na stĺpe pouličného osvetlenia v križovatke ulíc Sama Chalupku a M. R. Štefánika. Sníma časť Ul. Sama Chalupku a M. R. Štefánika, autobusové zastávky pred ŽŠ S. Chalúpku, hlavné vchody do budov a parkovisko ZŠ Sama Chalupku.
Kamera č.34 Umiestnená na viacúčelovej budove Lúky na Ul. Mišúta. Sníma priestor medzi viacúčelovou budovou Lúky a kostolom Sv. Terézie z Lisieux, časť vnútrobloku medzi Ul. Mišúta a Dobšinského a časť vnútroblobu medzi Ul. Fándlyho a Francisciho s časťou Šoltésovej./späť na bezpečné mesto/