MsP Prievidza opäť ponúka ochranu objektov


Od 1. júna 2011 MsP Prievidza prevádzkuje pult centrálnej ochrany objektov-PCO, v rámci ktorého ponúka ochranu objektov fyzickým aj právnickým osobám. Ochrana majetku mesta aj jeho obyvateľov je jednou zo základných úloh mestskej polície v zmysle zákona o obecnej polícii č. 564/1991 Zb. a uvedenou službou nadväzujeme na predchádzajúce pozitívne skúsenosti pri prevádzkovaní PCO. V rámci toho MsP zabezpečuje ochranu všetkých objektov mesta Prievidza a za výhodných podmienok ponúkame pripojenie na PCO nielen pre podnikateľské prevádzky, firmy ale napríklad aj obyvateľom mesta pri ochrane bytových jednotiek a iných priestorov.
V prípade záujmu sa bližšie informácie o podmienkach pripojenia môžete dozvedieť na tel. číslach : 0911 853 337 (p. Hrabaj), 0905 645 536 (p. Krajči).