Jarné prázdniny 2023


Od 27. februára do 3. marca je okrem iného aj termín jarných prázdnin. Pre príslušníkov MsP to znamená prerušenie pravidelného ranného dohľadu na priechodoch pre chodcov pri školách. Pre vodičov je to fakt, že deti počas dňa nebudú v školách, ale môžu sa pohybovať vo zvýšenej miere na sídliskách a v obývaných častiach mesta. Preto vyzývame na zvýšenú opatrnosť pri jazde mestom, kde sa deti môžu pohybovať pri cestách aj počas dňa v rámci ich voľnočasových aktivít !
Napriek tomu že je február, snehová prikrývka zmizla a teploty vonku ukazujú skôr jarné hodnoty. To môže motivovať deti opäť po zime skúsiť namiesto lyží a korčúľ bicykle a kolobežky. S tým je spojené aj nebezpečie úrazu. Chodníky aj cesty sú po zime stále pokryté vrstvou posypového materiálu, ktorý môže sťažiť ovládanie bicykla či kolobežky a prípadný šmyk či ich sťažené ovládanie môžu byť veľmi nebezpečné.
Rovnako aj pohyb cyklistov a kolobežkárov v cestnej premávke, ktorá je počas dňa spravidla veľmi intenzívna a kladie zvýšené nároky na dodržiavanie predpisov a prípadné nosenie reflexných prvkov nielen pre mobilných účastníkov, ale aj pre chodcov.
Pokiaľ deti budú počas prázdnin doma bez prítomnosti pracovne vyťažených rodičov, je vhodné zabezpečiť im primeraný dohľad aj kontrolu aktivít dieťaťa. Nuda môže byť zlý radca a môže vyústiť do nebezpečnej situácie, ktorú si nikto z nás nepraje. Prázdniny by mali slúžiť oddychu a relaxu pri športe a primeranej zábave, kde nepatria cigarety, alkohol a iné návykové látky spolu s nebezpečným správaním, ohrozujúcim život a zdravie.
Pomôžme deťom prežiť týždeň voľna aktívne, bezpečne a bez rizík, nech po prázdninách opäť zasadnú do školských lavíc s radosťou !


+ Zverejnené : 27.02.2023/správy - február 2023/