Na jar bezpečne aj na dvoch kolesách


S príchodom jari opäť z pivníc a garáží po zime vyťahujeme bicykle. Bicyklovanie patrí medzi aktívny spôsob oddychu aj relaxácie, no treba mať na pamäti niekoľko bezpečnostných zásad.
V prvom rade je dôležité mať bicykel v dobrom technickom stave. Funkčné brzdy, nahustené pneumatiky, osvetlenie pre prípad zníženej viditeľnosti a vybavenie reflexnými prvkami, ktorých môže byť viacero zvyšujú totiž možnosť, aby cyklistu videli ostatní účastníci cestnej premávky. Správne nastavenie výšky riadidiel, sedadla, sklon bŕzd by mali dieťaťu zabezpečiť rodičia pred prvou jazdou a dieťa by malo vedieť bicykel ovládať v každej situácii, ktoré je vhodné nacvičiť-náhle zastavenie, vyhnutie sa prekážke, jazdu v zákrute a pod.
Pre tento účel je dobré využiť spevnenú plochu ako napr. ihrisko, nepoužívané parkovisko alebo plochu, kde nejazdia vozidlá. Ideálne je získanie cyklistických zručností na dopravnom ihrisku pod dohľadom inštruktora.
Pokiaľ kupujete nový bicykel, nezabudnite na pravidelné servisné prehliadky, na ktoré máte nárok počas záruky. Ich súčasťou býva aj dohustenie pneumatík a nastavenie a dotiahnutie všetkých častí bicykla, čo má veľký vplyv na jeho bezpečné používanie.
Dôležité je aj dodržiavanie zákonných ustanovení, pravidiel cestnej premávky a samozrejmosťou pre deti do 15 rokov je aj bezpečnostná prilba, prípadne ďalšie ochranné prvky. Pripomíname aj to, že deti do 10 rokov nesmú jazdiť po ceste bez sprievodcu, staršieho ako 15 rokov a rovnako aj pravidlo, že chodník je určený len pre chodcov a na bicykli po ňom môžu jazdiť len deti mladšie ako 10 rokov. Cyklisti musia dodržiavať pravidlá cestnej premávky a rešpektovať dopravné značenie. Dospelí by mali byť v tomto svojim deťom príkladom. Pokiaľ sú vo vašom okolí cyklotrasy, využite ich na jazdu. Je to bezpečnejšie ako bicyklovať sa v hustej cestnej premávke.
Okrem týchto zásad je potrebné deti poučiť aj o tom, že bicykel nemôžu odložiť hocikde a nechať ho bez dohľadu. V zápale hry stačí chvíľa, ktorú zlodej môže náležite využiť a odcudzenie bicykla je potom otázkou okamihu. Deti by sa nemali nikdy voziť na bicykli samé alebo na odľahlých miestach bez svedkov. Aj zdanlivo lacný bicykel môže byť pre páchateľa dostatočnou motiváciou na krádež. Preto deti poučte a dbajte na to, aby sa do podobnej situácie nedostali.
POZOR ! Ak je zriadená cestička pre chodcov a cyklistov označená príslušnou dopravnou značkou, cyklista nesmie ohroziť chodca. Ak cestička pre chodcov a cyklistov má oddelené pruhy pre chodcov a cyklistov, sú chodci a cyklisti povinní použiť len pruh pre nich určený; to neplatí pri obchádzaní, predchádzaní, odbočovaní, otáčaní, pri vchádzaní na cestičku pre chodcov a cyklistov a vychádzaní z nej, pričom sa nesmú vzájomne ohroziť.
Cestičku pre cyklistov môže použiť aj osoba pohybujúca sa na lyžiach, korčuliach, kolobežke, skejtborde alebo na obdobnom športovom vybavení, ak tým neobmedzí ani neohrozí cyklistov.
Pripomíname, že každý cyklista je občas aj chodec, preto je namieste ich vzájomná ohľaduplnosť a rešpektovanie. Chodci však nesmú vstupovať na cyklotrasy a pohybovať sa po nich! Rýchlosť cyklistu môže byť aj 30-40 km/h a vzájomná kolízia by mohla mať vážne následky. Kočíkovanie alebo prechádzka s deťmi po cyklistickom chodníku môže skončiť tragicky a k tomuto účelu sú chodci povinní použiť chodník, nie cyklotrasu!


+ Zverejnené : 24.03.2022/správy - marec 2022/