Máte na aute „papuču“ ? Môžete sa tešiť, lebo aspoň viete, na čom ste.


Mestá a obce totiž môžu od 1. mája 2021 sankcionovať držiteľov vozidiel za porušenie zákazu zastavenia a státia. To znamená, že budú môcť zasielať rozkazy s pokutou priamo na adresu držiteľa vozidla bez nutnosti prejednávať toto porušenie osobne s vodičom. Túto možnosť mal doteraz len Policajný zbor.
Poslanecký návrh novely zákona schválila Národná rada Slovenskej republiky v marci a spracovaný bol v súčinnosti s Prezídiom Policajného zboru a Ministerstvom vnútra SR. Čo teda môžu po novom vykonávať mestá a obce : Dôvody tejto zmeny sú, že obec doteraz nemohla vyhotovovať dôkazy ani vydávať rozhodnutia vo veci správnych deliktov držiteľa vozidla (tzv. objektívna zodpovednosť). Policajný zbor však nemá dostatočné personálne ani technické kapacity na riešenie všetkých deliktov v statickej doprave.
Na druhej strane značné množstvo predovšetkým okresných a krajských miest v poslednom období začalo riešiť problematiku parkovania rezidentov. Stanovili pravidlá a realizovali príslušné dopravné značenie, avšak dosiaľ nemali kompetencie na výkon kontroly rešpektovania týchto pravidiel formou objektívnej zodpovednosti.
Mestská polícia Prievidza odporúča vodičom dodržiavať pravidlá cestnej premávky aby sa vyhli nepríjemnému prekvapeniu v tomto prípade pokute zaslanej poštou.

(Spracované s použitím materiálov MVSR a ZMOS)


+ Zverejnené : 07.05.2021/správy - máj 2021/