Pravidlá pre rodičov prváčikov pred prvou cestou do školy


Onedlho skončia prázdniny a pre žiakov znova začnú platiť bežné školské povinnosti. Medzi ne patrí aj každodenná bezpečná cesta do školy. Pre rodičov budúcich prváčikov nezaškodí pripomenúť základné pravidlá, ktoré by mali dodržiavať alebo s budúcimi žiačikmi nacvičiť. Nezabúdajme na to, že deti sa riadia naším príkladom a kopírujú model správania rodičov, preto by sme im mali ísť dobrým príkladom aj v dodržiavaní pravidiel cestnej premávky. Zveriť dieťa niekomu, kto s ním prelieza zábrany na križovatke alebo prebieha tesne pred prichádzajúcim autom tiež nie je bezpečné riešenie prvákovej cesty do školy.
Ak priveziete dieťa pri školu autom, sami dbajte na dodržanie pravidiel cestnej premávky. Pokiaľ je to možné z hľadiska dopravnej situácie, naučte ho z auta bezpečne vystúpiť alebo do neho nasadnúť.
Ak priveziete dieťa pri školu autom, sami dbajte na dodržanie pravidiel cestnej premávky. Pokiaľ je to možné z hľadiska dopravnej situácie, naučte ho z auta bezpečne vystúpiť alebo do neho nasadnúť.
Ak je pri priechode pre chodcov policajt, má za úlohu dohliadať na bezpečnosť a dodržiavanie pravidiel cestnej premávky a jeho pokyny treba rešpektovať.


+ Zverejnené : 30.08.2021/správy - august 2021/