Rady MsP Prievidza pre rodičov prváčikov pred prvou cestou do školy


Skončili prázdniny a pre žiakov opäť platia bežné školské povinnosti. Medzi ne patrí aj každodenná bezpečná cesta do školy. Pre rodičov prváčikov nezaškodí pripomenúť základné pravidlá, ktoré je potrebné dodržiavať. Nezabúdajme na to, že deti sa riadia naším príkladom a kopírujú model správania rodičov, preto by sme im mali ísť dobrým príkladom aj v dodržiavaní pravidiel cestnej premávky.
Zveriť dieťa niekomu, kto s ním prelieza zábrany na križovatke alebo prebieha tesne pred prichádzajúcim autom tiež nie je bezpečné riešenie prvákovej cesty do školy. Ak priveziete dieťa pri školu autom, pokiaľ je to možné z hľadiska dopravnej situácie, naučte ho z auta bezpečne vystúpiť alebo do neho nasadnúť.
Pri jeho sprevádzaní do školy ho veďte k samostatnosti a kontrolujte správnosť dodržiavania zásad bezpečného pohybu po chodníku alebo na priechode pre chodcov. Prípadné pochybenie dieťaťu vysvetlite a pamätajte, že krik a stres nie sú dobrým prostriedkom na dosiahnutie cieľa.
Ak je pri priechode pre chodcov policajt, má za úlohu dohliadať na bezpečnosť a dodržiavanie pravidiel cestnej premávky a jeho pokyny treba rešpektovať.


+ Zverejnené : 22.09.2022/správy - september 2022/