MsP aktuálne upozorňuje


Onedlho si opäť spoločne pripomenieme Pamiatku zosnulých. Z hľadiska ochrany verejného poriadku to znamená zvýšený pohyb ľudí aj motorových vozidiel na cestách a v blízkosti cintorínov, čo prináša každoročne nejeden problém.
Pre vodičov to znamená nájsť si vhodné miesto na parkovanie, pre seniorov bezpečné prekonanie cesty po priechode pre chodcov, cez ktorý ich ohľaduplní vodiči pustia. Pre návštevníkov cintorínov aj to, či sa kvety, vence a inventár na hroboch nestanú predmetom niečieho obohatenia alebo vandalizmu.
Preto mestská polícia Prievidza aj tentoraz venuje zvýšenú pozornosť cintorínom na území mesta. Hliadková činnosťou je zameraná na predchádzanie krádežiam a poškodzovaniu majetku mesta a obyvateľov.
V tejto súvislosti upozorňujeme vodičov motorových vozidiel, aby si v zaparkovaných vozidlách nenechávali cenné veci, drahé odevné zvršky, aktovky, kabelky a pod. Pred odchodom od vozidla tiež skontrolujte jeho uzamknutie, prípadne zaistenie proti samovoľnému pohybu. Pre vyťaženie parkovísk je namieste ohľaduplnosť pri zábere parkovacieho miesta, pri vjazde aj výjazde z parkoviska. Žiadame vodičov, aby boli najmä v blízkosti cintorínov opatrní a ohľaduplní voči chodcom, ktorí by nemali zabudnúť použiť reflexné prvky a zvýšiť tak svoju viditeľnosť hlavne vo večerných hodinách.
V prípade, že zistíte na cintoríne alebo v okolí pohyb podozrivých osôb, neodkladne to oznámte na bezplatnú linku mestskej polície- číslo 159.


+ Zverejnené : 27.10.2022/správy - október 2022/