Pozor, podvody sú stále aktuálne !!


V súvislosti s pretrvávajúcimi, opakovanými a medializovanými prípadmi krádeží a podvodov, spáchanými nielen na senioroch Vám ponúkame niekoľko rád, ako sa nestať ich ďalšou obeťou.

Podvodníci neustále využívajú rôzne zámienky a scenáre, aby sa dostali k cudzím peniazom. Vytipovanú obeť oslovia buď na ulici s ponukou darčekov „zadarmo“ a ich následným predraženým predajom alebo sa snažia vniknúť do jej bytu, na čo využívajú zámienky podomového predaja, opráv elektrospotrebičov, výplaty preplatkov a pod. Pokiaľ nevylákajú peniaze priamo, ovládajú množstvo spôsobov, ako dôverčivú osobu okradnúť („preskúmanie pravosti“ bankoviek falošným policajtom, vylákanie finančnej hotovosti na operáciu po „dopravnej nehode“, resp. zakúpenie či opravu motorového vozidla, výmenu odkvapových žľabov na rodinnom dome, poskytnutie rôznych služieb, za ktoré žiadajú premrštené a pre Vás nevýhodné ceny a pod.)

Obyvatelia mesta, seniori alebo tí, ktorí máte príbuzných v dôchodkovom veku a čítate tieto riadky, buďte s nimi v dennom kontakte a poučte ich, aby boli opatrní!

Nedôverujte neznámym ľuďom a nikoho cudzieho nevpúšťajte do svojho bytu.

Nikdy neotvárajte dvere svojho bytu, pokiaľ neviete, kto je za nimi.

Zaobstarajte si panoramatický priezor na dvere, ktorý vám umožní dobre si návštevníka prezrieť. Dajte si na dvere bezpečnostnú retiazku alebo podobný systém, ktorý udrží dvere iba pootvorené, mnohé veci tak môžete vybaviť bezpečnejšie.

Keď u vás zvoní opravár, pracovník úradu alebo iných služieb (odpočet plynu a pod.) nechajte si predložiť jeho služobný preukaz, alebo priamo zavolajte na úrad alebo inštitúciu, na ktorú sa pracovník odvoláva. V prípade akýchkoľvek pochybností trvajte na tom, že nemáte záujem a vec oznámte polícii.

V prípade odpočítavania meračov tepla, vody či plynu sú tieto činnosti dopredu oznamované. Ak bývate sami, požiadajte o prítomnosť dôveryhodnej osoby u Vás počas odpočtu-sused, príbuzný a pod.

POZOR!! Žiadna inštitúcia v SR nevypláca prípadné preplatky v hotovosti, ale výhradne bezhotovostne alebo prostredníctvom poštovej peňažnej poukážky na vaše meno !

Podvodné e-maily s vidinou dedičstva, výhrou v lotérii, tzv. „Slovenská pošta“ a doplatok za poštovné, americký vojak v núdzi s vidinou zoznámenia, to sú len niektoré návnady na dôverčivých ľudí, ktorým často chýba sociálny kontakt a v konečnom dôsledku prídu ešte aj o peniaze.

Nepodliehajte lákavej vidine rýchleho a ľahkého zbohatnutia. Podomové ponuky výhier v lotérii nebo „výhodného nákupu“ tovaru odmietnite – takmer vždy ide o podvod. Darčeky kozmetiky alebo elektroniky na parkovisku pred obchodom od neznámych ľudí sú motivované len tým, aby vás následne pripravili o peniaze.

Nepodliehajte nátlaku k podpisu závažných dokumentov, napríklad k prevodu bytu, domu alebo chaty, poskytnutiu peňažných pôžičiek či „výhodnej“ zmene dodávateľa energií. Všetko si v kľude a dôkladne premyslite.

Nikomu nezverujte ani nezverejňujte číslo a dôležité údaje z vašej platobnej karty a rovnako prihlasovacie údaje k osobnému účtu. Tieto údaje sa snažia podvodníci vylákať rôznymi spôsobmi.

Závažné rozhodnutia o vašom majetku konzultujte s právnikom, prípadne sa poraďte s ďalšími, dôveryhodnými osobami. Množstvo obcí, miest, inštitúcií a organizácií, ktoré poskytujú pomoc seniorom ponúkajú aj bezplatnú právnu poradňu.

Udržujte dobré vzťahy so susedmi. Napíšte si ich telefónne čísla, v prípade potreby býva ich pomoc najrýchlejšia.

Dôležité telefónne čísla (polícia, lekár, hasiči, IZS-číslo 112 ) majte napísané na viditeľnom mieste blízko telefónu, aby ste mohli čo najrýchlejšie privolať pomoc.


+ Zverejnené : 29.11.2022/správy - november 2022/