Rodičovstvo v COVID 19


Vážení obyvatelia mesta Prievidza, spoluobčania a rodičia !

Od marca 2020 sa nachádzame v situácii, kedy pandémia vírusu COVID-19 skúša naše sily aj trpezlivosť. Mnohým z Vás pribudli okrem pracovných povinností aj tie rodičovské, spojené so vzdelávacími. Úloha vzdelávať deti je vo zvýšenej miere aj na Vás a možno sa stretávate so situáciami, v ktorých by ste potrebovali poradiť.

Viete, ako trávia Vaše deti čas na internete? Viete, s kým sú v kontakte a aké informácie o sebe a svojom súkromí zdieľajú verejne? Máte vedomosť o tom, či sa zapájajú do diskusií? V on-line prostredí na deti a mládež okrem pozitívnych informácií striehne veľa rizík. Medzi ne patrí sexuálne obťažovanie, šikanovanie, vydieranie a mnoho iného. Ako týmto rizikám predchádzať a ako sa o nich s tými najzraniteľnejšími rozprávať?

Mesto a Mestská polícia Prievidza v spolupráci so sekretariátom Rady vlády SR pre prevenciu kriminality Vám dáva do pozornosti slovenskú verziu brožúry k on-line bezpečnosti pre rodičov, ktorá obsahuje aj šesť rád rodičovstva. Tento návod ukazuje hlavné problémy spojené s internetovou bezpečnosťou a zahŕňa praktické tipy a rady ako ich riešiť.


Bezpečnosť detí v on-line priestore musí byť pre našu spoločnosť jednou z priorít. Vedú nás k tomu okrem iného najmä tieto údaje:
22 % detí v Európe dostalo aspoň jednu správu so sexuálnym obsahom (v roku 2019)
54 % slovenských detí má tendenciu zdôveriť sa s problémom kamarátovi.
31 % rodičovi a 22 % by o svojej skúsenosti radšej nepovedalo nikomu.

Zároveň je veľmi dôležité, aby ste vedeli, že v prípade potreby sa máte na koho obrátiť. Okrem polície sú tu pre Vás aj informačné kancelárie pre obete trestných činov zriadené v každom krajskom meste. Ich pracovníkov môžete osloviť osobne, telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom on-line poradne.

Ak sa o tieto materiály podelíte napríklad s Vašimi kolegami, známymi či priateľmi, budeme len radi.

Zdroj: sekretariát Rady vlády SR pre prevenciu kriminality

Korona online brožúra
Rodičovstvo v čase koronavírusu COVID-19


+ Zverejnené : 25.01.2021/správy - január 2021/