Poľovačka na diviakov


Dňa 21.1.2022 od 08:30 do 12:00 hod. hliadky MsP, v počte 6 príslušníkov, asistovali poľovnému združeniu PS Breza pri spoločnej poľovačke diviačej zveri v priestoroch Lesoparku, pričom bol zámer vytlačiť túto zver mimo intravilán mesta Prievidza a až tam ju odloviť. Ulovilo sa 16 kusov diviakov - 5 dospelých diviačíc a 11 prasiatok. Samotným lovom sa teda znížil stav o 16 kusov a nepribudne tak cca 30 nových, mladých diviakov. Môžeme teda dúfať, že výsledkom poľovačky bude okrem iného aj zlepšenie bezpečnostnej situácie v okrajových častiach mesta a zmenšenie počtu a výmery poškodených plôch verejnej zelene.+ Zverejnené : 27.01.2021/správy - január 2022/