Seniori a ich príbuzní, pozor !!


V súvislosti s pretrvávajúcimi, opakovanými a medializovanými prípadmi krádeží a podvodov, spáchanými na senioroch Vám ponúkame niekoľko rád, ako sa nestať ich ďalšou obeťou.

Podvodníci neustále využívajú rôzne zámienky a scenáre, aby sa dostali k cudzím peniazom. Vytipovanú obeť oslovia buď na ulici alebo sa snažia vniknúť do jej bytu, na čo využívajú zámienky podomového predaja, opráv elektrospotrebičov, výplaty preplatkov a pod. Pokiaľ nevylákajú peniaze priamo, ovládajú množstvo spôsobov, ako dôverčivú osobu okradnúť („preskúmanie pravosti“ bankoviek falošným policajtom, vylákanie finančnej hotovosti na operáciu po „dopravnej nehode“, resp. zakúpenie či opravu motorového vozidla, výmenu odkvapových žľabov na rodinnom dome, poskytnutie rôznych služieb, za ktoré žiadajú premrštené a pre Vás nevýhodné ceny a pod.)

Výnimkou nie je ani súčasná pandemická situácia ktorú sa snažia podvodníci zneužiť. Mnohí ľudia sú vystrašení, boja sa o svoje zdravie aj život a podliehajú šíreniu stresu a paniky.

Pozor, podomový predaj rôznych liekov proti Covidu, ponuky merania teploty u Vás doma alebo pochybné ponuky na prednostnú registráciu očkovania proti COVID 19 môžu byť len niektoré zo scenárov podvodníkov, ktorí využívajú každú možnosť na svoje obohatenie.


Obyvatelia mesta, seniori alebo tí, ktorí máte príbuzných v dôchodkovom veku a čítate tieto riadky, buďte s nimi v dennom kontakte a poučte ich, aby boli opatrní!

Nedôverujte neznámym ľuďom a nikoho cudzieho nevpúšťajte do svojho bytu.

Nikdy neotvárajte dvere svojho bytu, pokiaľ neviete, kto je za nimi.

Zaobstarajte si panoramatický priezor na dvere, ktorý vám umožní dobre si návštevníka prezrieť. Dajte si na dvere bezpečnostnú retiazku alebo podobný systém, ktorý udrží dvere iba pootvorené, mnohé veci tak môžete vybaviť bezpečnejšie.

Keď u vás zvoní opravár, pracovník úradu alebo iných služieb (odpočet plynu a pod.) nechajte si predložiť jeho služobný preukaz, alebo priamo zavolajte na úrad alebo inštitúciu, na ktorú sa pracovník odvoláva. V prípade akýchkoľvek pochybností trvajte na tom, že nemáte záujem a vec oznámte polícii alebo MsP.

V prípade odpočítavania meračov tepla, vody či plynu sú tieto činnosti dopredu oznamované. Ak bývate sami, požiadajte o prítomnosť dôveryhodnej osoby u Vás počas odpočtu-sused, príbuzný a pod.

POZOR!! Žiadna inštitúcia v SR nevypláca prípadné preplatky v hotovosti, ale výhradne bezhotovostne alebo prostredníctvom poštovej peňažnej poukážky na vaše meno !

Nepodliehajte lákavej vidine rýchleho a ľahkého zbohatnutia. Podomové ponuky výhier v lotérii nebo „výhodného nákupu“ tovaru odmietnite – takmer vždy ide o podvod.

Nepodliehajte nátlaku k podpisu závažných dokumentov, napríklad k prevodu bytu, domu alebo chaty, poskytnutiu peňažných pôžičiek či „výhodnej“ zmene dodávateľa energií. Všetko si v kľude a dôkladne premyslite.

Závažné rozhodnutia o vašom majetku konzultujte s právnikom, prípadne sa poraďte s ďalšími, dôveryhodnými osobami. Množstvo obcí, miest, inštitúcií a mimovládnych organizácií, ktoré poskytujú pomoc seniorom ponúkajú aj bezplatnú právnu poradňu.

Ponuky nákupu a dovozu potravín neprijímajte od cudzích a neznámych ľudí, využite napríklad možnosti ponúkané mestom, obcou alebo prostredníctvom dôveryhodných kontaktov, sprostredkovaných Vašou rodinou alebo blízkou osobou.

Udržujte dobré vzťahy so susedmi. Napíšte si ich telefónne čísla, v prípade potreby býva ich pomoc najrýchlejšia.

Dôležité telefónne čísla (polícia, lekár, hasiči, IZS-číslo 112) majte napísané na viditeľnom mieste blízko telefónu, aby ste mohli čo najrýchlejšie privolať pomoc.

Pri pohybe mimo Vaše obydlie chráňte svoje zdravie podľa aktuálnych nariadení a vyhýbajte sa tým, ktorí tieto pravidlá nerešpektujú!


+ Zverejnené : 17.03.2021/správy - marec 2021/