Pravidlá pre rodičov žiakov MŠ a ZŠ - cesta do školy


Rodičia detí predškolského veku by mali dodržiavať tieto pravidlá : Pravidlá pre rodičov prváčikov pred prvou cestou do školy : Rodičia 7 až 10 ročných detí by sa mali riadiť týmito zásadami : Pravidlá pre rodičov detí 11-15 ročných :


+ Zverejnené : 30.08.2021/správy - august 2021/