MsP Prievidza prispieva k bezpečnosti obyvateľov mesta


S príchodom jesene prichádzajú aj chladné a sychravé dni, kedy sa zároveň podstatne znižuje viditeľnosť v cestnej premávke. To pozorujú všetci účastníci cestnej premávky ako vodiči, chodci, cyklisti či kolobežkári.

Hlavne „nemotoroví“ účastníci CP by mali vo zvýšenej miere dbať na nosenie reflexných prvkov alebo doplnkov, ktoré výrazne zvyšujú ich bezpečnosť. Často ide o prvky, ktoré nie sú drahé, no ich efekt je nesporný. Reflexná páska či samolepka môže zabrániť tragédii, napriek tomu mnohí z nás nebezpečenstvo podceňujú alebo sa spoliehajú, že vidieť nás musí hlavne ten druhý.

V týchto dňoch sa príslušníci Mestskej polície Prievidza rozhodli prispieť k zvyšovaniu povedomia a bezpečia chodcov a cyklistov priamo v uliciach mesta. Počas ranných dozorov pri niektorých základných školách budú ponúkať reflexné pásky deťom s dôrazom na ich používanie. Rovnako sa bude diať počas služby a plnenia povinností pri kontakte so seniormi, cyklistami či kolobežkármi, ktorí sú najviac zraniteľní a žiaľ, nebezpečenstvo občas podceňujú.

Niektorí vodiči zas nepoznajú možnosti parkovania na vyhradených miestach s parkovacím kotúčom. Ide o parkovacie miesta označené príslušnou značkou, kde je možné parkovať vymedzený čas, spravidla 30 minút, pokiaľ je vozidlo viditeľne označené tzv. parkovacím kotúčom, kde sa vyznačí čas zaparkovania. Tu nie je potrebné zasielať SMS správy, ako sa často omylom stáva. V rámci osvety, vzdelávania a prevencie budú podobne ako reflexné pásky k dispozícii aj parkovacie kotúče, ktoré hliadky môžu poskytnúť v rámci služby aj pri riešení dopravných situácií v meste.

Na záver pripomíname, že uvedené prvky sú určené na každodenné používanie, nie uloženie v depozite pre „budúce generácie“ !


+ Zverejnené : 29.09.2022/správy - september 2022/