Opäť pozor na neželaných návštevníkov!


V poslednom čase opäť zaznamenávame prípady, kedy obyvatelia oznamujú na MsP prespávanie cudzích osôb na chodbách a v priestoroch bytových domov, preto upozorňujeme na tento problém a žiadame o opatrnosť.
Zvýšený výskyt týchto prípadov súvisí s vlnou chladného počasia, kedy bezprístrešné osoby v domoch hľadajú útočisko a možnosť stráviť noc či časť dňa v teple. Vo väčšine prípadov ide o osoby, ktoré sú značne pod vplyvom alkoholu a preto nevyužívajú ubytovacie možnosti ponúkané mestom Prievidza alebo podnapité osoby, ktoré vzhľadom na svoj „stav“ nie sú schopné dopraviť sa do miesta bydliska alebo môže ísť o pokusy krádeže.
Zistenie výskytu podozrivého, páchnuceho a často nebezpečného indivídua na ceste k svojmu bytu určite nepatrí medzi príjemné zážitky. Nezriedka takíto návštevníci znečistia priestory domov či okolie svojimi výkalmi, zvratkami či inými telesnými tekutinami alebo sa dopúšťajú priestupkov proti majetku krádežami zariadenia domov alebo majetku obyvateľov. Preto mestská polícia Prievidza vyzýva k obozretnosti a ponúka niekoľko rád: Pozor! Pokiaľ chcete vchodové dvere bytového domu uzamykať, je potrebné zabezpečiť systém núdzového otvorenia zamknutých dverí zvnútra bez použitia kľúča v prípade mimoriadnej situácie, ako je napr. požiar alebo živelná pohroma, inak môže ísť o porušenie zákona o požiarnej ochrane.


+ Zverejnené : 29.09.2022/správy - september 2022/