Kontakty ŠSK MsP Prievidza



Sídlo

ŠSK MsP Prievidza
Ul. K. Novackého č. 14
971 01 PRIEVIDZA

48°42'22'' N
18°33'06'' E



Telefón

046 / 511 15 28

Mobil

0911 853 337

E-mail

ssk.msp.pd@gmail.com




/späť na úvod ŠSK/