Otváracie hodiny strelnice v NovákochStrelnica otvorená v čase od 09:00 do 12:00 hod.

od 12:00 do 13:00 hod. IPSC tréning (podľa záujmu)

v dňoch


23.04.2022
30.04.2022
07.05.2022
14.05.2022
21.05.2022
28.05.2022
04.06.2022
11.06.2022
18.06.2022
25.06.2022
09.07.2022
23.07.2022
06.08.2022
20.08.2022
03.09.2022
10.09.2022
17.09.2022
24.09.2022
01.10.2022
08.10.2022
15.10.2022
22.10.2022
29.10.2022
05.11.2022 (podľa počasia)
12.11.2022 (podľa počasia)
19.11.2022 (podľa počasia)


Členovia ŠSK MsP PD majú využívanie strelnice zdarma. Strelivo si každý zabezpečuje na vlastné náklady. Možnosť zakúpenia streliva 9mm Luger priamo na strelnici, iba po predchádzajúcom nahlásení hlavnému správcovi!

V NEDEĽU JE STRELNICA UZAVRETÁ AJ PRE INDIVIDUÁLNE TRÉNINGY !

Nie sme komerčná strelnica, a preto nemáme uvedené klasické otváracie hodiny. Strelnica bola zriadená pre potreby MsP Prievidza a iných ozbrojených zložiek. Pri každom použití strelnice musí byť prítomný správca strelnice, alebo ním poverená osoba (tréner, organizátor a pod.) Strelnica sa otvára iba na objednávku. Časové možnosti využívania strelnice nájdete v prevádzkovom poriadku.

HLAVNÝ SPRÁVCA STRELNICE
Ing. Marián Hrabaj, tel. kontakt 0911 853 337


CENNÍK STRELNICE


/späť na úvod ŠSK/