Oznamy pre členov ŠSK MsP Prievidza


Strelecká súťaž


Vážený(á) člen(ka) ŠSK MsP PD,
Športový strelecký klub MsP Prievidza v spolupráci so skupinou Strelci Prievidza, Vás srdečne pozýva na Prázdninovú mierenku, ktorá sa uskutoční dňa 02.07.2022 v Streleckom areáli Koš.
Propozície v odkaze nižšie.

Tešíme sa na Vašu účasť a ostávame s pozdravom.
Ing. Marián Hrabaj
predseda ŠSK MsP PD


Propozície súťaže


Zmena vo využívaní strelnice


S účinnosťou od 15.07.2013 bude používanie strelnice pre individuálny tréning v NEDEĽU - z a k á z a n é !!!
Na nedeľu sa taktiež nebudú plánovať žiadne strelecké akcie v rámci PZ SR, MsP a ani ŠSK MsP Prievidza.
Uvedené opatrenie sa vykonalo na základe množiacich sa sťažností obyvateľov mesta Nováky, ktoré boli prerokovávané v Mestskom zastupiteľstve Nováky.Ing. Marián Hrabaj
predseda ŠSK MsP PD/späť na úvod ŠSK/