Tlačivá ŠSK MsP PrievidzaPrihláška za člena ŠSK MsP Prievidza
Oznámenie o vystúpení z členstva ŠSK MsP Prievidza
Povolenie k zapožičaniu služ. zbrane pre individuálny tréning
(iba pre členov, ktorí sú príslušníkmi MsP Prievidza)/späť na úvod ŠSK/