Vedenie ŠSK MsP Prievidza
Predseda ŠSK MsP Prievidza: Ing. Marián Hrabaj
Podpredseda ŠSK MsP Prievidza: Mgr. Vít Zajac
Hospodár ŠSK MsP Prievidza: Mgr. Monika Benková
Člen výboru ŠSK MsP Prievidza: Ivan Šiarik
Člen výboru ŠSK MsP Prievidza: Gabriel Čauder
Predseda revíznej komisie ŠSK MsP Prievidza: Ivan Mikula
Člen revíznej komisie ŠSK MsP Prievidza: Jana Bielická
Člen revíznej komisie ŠSK MsP Prievidza: Monika Vrecková/spä na úvod ŠSK/