Stránkové dni a hodiny MsP Prievidza
STRÁNKOVÉ DNI NÁČELNÍKA MsP PRIEVIDZA

STREDA         16:00 hod. - 18:00 hod.
stretnutie s náčelníkom si môžete dohodnúť telefonicky, alebo osobne na sekretariáte náčelníka MsP.Stránkové dni na MsP Prievidzi vyplývajú z pracovnej doby administratívy MsP, pričom v rámci svojich kompetencií Vás vybaví príslušník stálej služby MsP Prievidza nepretržite počas celého dňa.

PRACOVNÝ ČAS ADMINISTRATÍVY

Pondelok 07:00 hod. - 15:30 hod.
Utorok 07:00 hod. - 15:30 hod.
Streda 07:00 hod. - 16:30 hod.
Štvrtok 07:00 hod. - 15:30 hod.
Piatok 07:00 hod. - 13:15 hod.