Tlačivá MsP
Formulár pre školy - Požiadavka na besedy s MsP Prievidza + Koncept prednášok
Žiadosť o využívanie športových priestorov MsP Prievidza
(pracovník MsÚ, MsD, KaSS, Unipa spol. s r.o., poslanec MsZ, člen ŠKP)