Úradné hodiny
MsPTlačivá MsP
Postup oznámenia
udalosti
nepočujúcou, alebo
nemou osobou