Pozor, podvody sú stále aktuálne !!
V súvislosti s pretrvávajúcimi, opakovanými a medializovanými prípadmi krádeží a podvodov, spáchanými nielen na senioroch Vám ponúkame niekoľko rád, ako sa nestať ich ďalšou obeťou .....
+ Zverejnené : 29.11.2022
-----------------------------------------------------------------------------
MsP aktuálne upozorňuje
Onedlho si opäť spoločne pripomenieme Pamiatku zosnulých. Z hľadiska ochrany verejného poriadku to znamená zvýšený pohyb ľudí aj motorových vozidiel na cestách a v blízkosti cintorínov, čo prináša každoročne nejeden problém .....
+ Zverejnené : 27.10.2022
-----------------------------------------------------------------------------
Opäť pozor na neželaných návštevníkov!
V poslednom čase opäť zaznamenávame prípady, kedy obyvatelia oznamujú na MsP prespávanie cudzích osôb na chodbách a v priestoroch bytových domov, preto upozorňujeme na tento problém a žiadame o opatrnosť .....
+ Zverejnené : 29.09.2022
-----------------------------------------------------------------------------
MsP Prievidza prispieva k bezpečnosti obyvateľov mesta
S príchodom jesene prichádzajú aj chladné a sychravé dni, kedy sa zároveň podstatne znižuje viditeľnosť v cestnej premávke. To pozorujú všetci účastníci cestnej premávky ako vodiči, chodci, cyklisti či kolobežkári. Hlavne „nemotoroví“ účastníci CP by mali vo zvýšenej miere dbať na nosenie reflexných prvkov alebo .....
+ Zverejnené : 29.09.2022
-----------------------------------------------------------------------------
Seniori a ich príbuzní, pozor !!
V súvislosti s pretrvávajúcimi, opakovanými a medializovanými prípadmi krádeží a podvodov, spáchanými na senioroch Vám ponúkame niekoľko rád, ako sa nestať ich ďalšou obeťou .....
+ Zverejnené : 29.09.2022
-----------------------------------------------------------------------------
Rady MsP Prievidza pre rodičov prváčikov pred prvou cestou do školy
Skončili prázdniny a pre žiakov opäť platia bežné školské povinnosti. Medzi ne patrí aj každodenná bezpečná cesta do školy. Pre rodičov prváčikov nezaškodí pripomenúť základné pravidlá, ktoré je potrebné dodržiavať .....
+ Zverejnené : 22.09.2022
-----------------------------------------------------------------------------
MsP Prievidza už využíva nové oprávnenie
Mestá a obce môžu od 1. mája 2021 sankcionovať držiteľov vozidiel za porušenie zákazu zastavenia a státia. To znamená, že budú môcť zasielať rozkazy s pokutou priamo na adresu držiteľa vozidla bez nutnosti prejednávať .....
+ Zverejnené : 29.03.2022
-----------------------------------------------------------------------------
Kolobežky sú opäť aktuálne
Po zime sa v našich uliciach objavujú kolobežky, ktoré sú alternatívnym spôsobom prepravy a obľúbili si ich najmä mladí ľudia. S ich používaním však súvisia príslušné predpisy a v neposlednom rade aj .....
+ Zverejnené : 24.03.2022
-----------------------------------------------------------------------------
Na jar bezpečne aj na dvoch kolesách