Zábava s pyrotechnikou
V posledných rokoch nastupuje aj ich internetový predaj. Samozrejme, nadobúdanie a používanie zábavnej pyrotechniky upravujú zákony, s čím si často mnohí spotrebitelia nerobia starosti. Ostáva len spoliehať sa na zdravý rozum, keď .....
+ Zverejnené : 19.12.2019
-----------------------------------------------------------------------------
Mestská polícia upozorňuje
September je už tradične čas Baníckeho jarmoku, kolotočov a podujatí, ku ktorým ako každý rok patria neodmysliteľné nákupy, zábava a kultúrne vystúpenia. S tým súvisí aj zvýšený pohyb ľudí na miestach, vyhradených pre tieto podujatia. Aby sme mohli tieto chvíle prežiť bez nepríjemnej .....
+ Zverejnené : 04.09.2019
-----------------------------------------------------------------------------
Vodiči pozor, začína nový školský rok !
Od pondelka 2. septembra opäť začne každodenná ranná služba príslušníkov MsP na priechodoch pre chodcov v blízkosti niektorých základných či stredných škôl, kde si to najviac vyžadujú podmienky v cestnej premávke. Táto činnosť má .....
+ Zverejnené : 02.09.2019
-----------------------------------------------------------------------------
Bezpečne počas prázdnin 2019
S príchodom prázdnin nastáva pre mnohých rodičov problém, ako zorganizovať voľný čas pre deti. Nie každý má dostatok dovolenky alebo možností zabezpečiť svojim ratolestiam zaujímavý program a dozor na celý čas letných prázdnin. S tým súvisia .....
+ Zverejnené : 26.06.2019
-----------------------------------------------------------------------------
Na jar bezpečne aj na dvoch kolesách
S príchodom jari opäť z pivníc a garáží vyťahujeme po zime bicykle. Bicyklovanie patrí medzi aktívny spôsob oddychu aj relaxácie, no treba mať na pamäti niekoľko bezpečnostných zásad .....
+ Zverejnené : 03.05.2019
-----------------------------------------------------------------------------
Projekt MsP Prievidza k zvýšeniu bezpečnosti seniorov
Tématika prevencie kriminality je aktuálnou súčasťou činnosti MsP Prievidza už od začiatku jej vzniku v roku 1991. V súčasnosti zabezpečujeme preventívne aktivity pre všetky vekové skupiny obyvateľov mesta aj okresu Prievidza-od detí v MŠ, žiakov I. a II. stupňa základných škôl, stredoškolákov, dospelých a rodičov detí až po seniorov. .....
+ Zverejnené : 04.03.2019
-----------------------------------------------------------------------------
Vidíte protiprávne konanie?