Výberové konanie
Mesto Prievidza vypisuje výberové konanie na funkciu OPERAČNÝ PRÍSLUŠNÍK MESTSKEJ POLÍCIE PRIEVIDZA .....
+ Zverejnené : 19.01.2018
-----------------------------------------------------------------------------
Upozornenie pre obyvateľov bytových domov
Vzhľadom na rastúci počet oznámení, kedy obyvatelia oznamujú MsP výskyt a prespávanie cudzích osôb, spravidla bezdomovcov, na chodbách a v priestoroch bytových domov, mestská polícia Prievidza upozorňuje na tento problém a žiada .....
+ Zverejnené : 09.12.2013
-----------------------------------------------------------------------------
Mestská polícia upozorňuje
December je čas Vianoc, ktorému ako každý rok predchádzajú neodmysliteľné nákupy a predvianočný zhon. S tým súvisí aj zvýšený pohyb ľudí v obchodoch, nákupných centrách či predvianočných trhoch na Námestí slobody. Aby sme sa mohli .....
+ Zverejnené : 09.12.2013
-----------------------------------------------------------------------------
Vodiči pozor, CMPZ bola rozšírená o ďalšie ulice!
Po týchto dňoch už platí rozšírenie regulovaného parkovania v Centrálnej mestskej parkovacej zóne medzi Dlhou ulicou a nábrežím sv. Cyrila, preto upozorňujeme vodičov na niektoré povinnosti, ktoré zo zmeny vyplývajú .....
+ Zverejnené : 12.11.2013
-----------------------------------------------------------------------------
MsP upozorňuje občanov
Onedlho si opäť spoločne pripomenieme Pamiatku zosnulých. Z hľadiska ochrany verejného poriadku to znamená zvýšený pohyb ľudí aj motorových vozidiel na cestách a v blízkosti cintorínov, čo prináša každoročne nejeden problém .....
+ Zverejnené : 24.10.2013
-----------------------------------------------------------------------------
Pokyny pre nakladanie s objemným odpadom
V tomto období budú v zmysle zverejneného plánu opäť na území mesta Prievidza postupne rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery. V tejto súvislosti upozorňujeme na niekoľko dôležitých zásad .....
+ Zverejnené : 26.09.2013
-----------------------------------------------------------------------------
Družstvo MsP Prievidza v Piešťanoch zvíťazilo
V piatok 13. 9. sa na krytej strelnici LAILA v Sokolovciach uskutočnil jubilejný, X. ročník memoriálu Milana Straku o Pohár Mestskej polície Piešťany v bojovej streľbe mestských policajtov. Súťaže sa zúčastnilo 14 družstiev .....
+ Zverejnené : 19.09.2013
-----------------------------------------------------------------------------
Upozornenie pre obyvateľov bytových domov
Vzhľadom na rastúci počet oznámení, kedy obyvatelia oznamujú MsP výskyt a prespávanie cudzích osôb, spravidla bezdomovcov, na chodbách a v priestoroch bytových domov, mestská polícia Prievidza upozorňuje na tento .....
+ Zverejnené : 19.09.2013
-----------------------------------------------------------------------------
Vodiči pozor, začína nový školský rok !