Vážení občania!
Z dôvodu zvýšených opatrení a
ochrany zdravia príslušníkov a zamestnancov mestskej polície
Vás žiadame, aby ste zvážili návštevu priestorov MsP a
Vaše podnety, podľa možností, hlásili telefonicky na t.č. „159“ alebo e-mailom: msp@prievidza.sk
ĎAKUJEMEMsP Prievidza už využíva nové oprávnenie
Mestá a obce môžu od 1. mája 2021 sankcionovať držiteľov vozidiel za porušenie zákazu zastavenia a státia. To znamená, že budú môcť zasielať rozkazy s pokutou priamo na adresu držiteľa vozidla bez nutnosti prejednávať .....
+ Zverejnené : 29.03.2022
-----------------------------------------------------------------------------
Kolobežky sú opäť aktuálne
Po zime sa v našich uliciach objavujú kolobežky, ktoré sú alternatívnym spôsobom prepravy a obľúbili si ich najmä mladí ľudia. S ich používaním však súvisia príslušné predpisy a v neposlednom rade aj .....
+ Zverejnené : 24.03.2022
-----------------------------------------------------------------------------
Na jar bezpečne aj na dvoch kolesách
S príchodom jari opäť z pivníc a garáží po zime vyťahujeme bicykle. Bicyklovanie patrí medzi aktívny spôsob oddychu aj relaxácie, no treba mať na pamäti niekoľko bezpečnostných zásad .....
+ Zverejnené : 24.03.2022
-----------------------------------------------------------------------------
Poľovačka na diviakov
Dňa 21.1.2022 od 08:30 do 12:00 hod. hliadky MsP, v počte 6 príslušníkov, asistovali poľovnému združeniu PS Breza pri spoločnej poľovačke diviačej zveri v priestoroch Lesoparku, pričom bol zámer vytlačiť túto zver .....
+ Zverejnené : 27.01.2022
-----------------------------------------------------------------------------
Opäť pozor na neželaných návštevníkov!
V poslednom čase opäť zaznamenávame prípady, kedy obyvatelia oznamujú na MsP prespávanie cudzích osôb na chodbách a v priestoroch bytových domov, preto upozorňujeme na tento problém a žiadame o opatrnosť.....
+ Zverejnené : 14.01.2022
-----------------------------------------------------------------------------
Zábava s pyrotechnikou 2021
Po roku 1989 sa na našom trhu postupne začali objavovať predmety zábavnej pyrotechniky. Kým v minulosti spotrebitelia poznali iba sortiment z jarmočných strelnicových atrakcií v podobe kapslí, búchacích guličiek a podobných predmetov zo zahraničia, postupne sa u nás začal rozširovať celý sortiment tzv. „zábavnej pyrotechniky“ .....
+ Zverejnené : 27.12.2021
-----------------------------------------------------------------------------
Čo s použitými injekčnými striekačkami?
Tento problém riešia mnohí z nás a nejde len o drogovo závislých ľudí, ako si niekto myslí.. Lieky balené v jednorazových injekciách sú bežnou výbavou pacientov po operáciách alebo súčasťou liečby mnohých diagnóz .....
+ Zverejnené : 08.09.2021
-----------------------------------------------------------------------------
Pravidlá pre rodičov žiakov MŠ a ZŠ - cesta do školy
Niekoľko užitočných rád pre rodičov detí predškolského a školského veku .....
+ Zverejnené : 30.08.2021
-----------------------------------------------------------------------------
Pravidlá pre rodičov prváčikov pred prvou cestou do školy