Vidíte protiprávne konanie?
Mestská polícia Prievidza príjme počas roka niekoľko tisíc oznámení od obyvateľov mesta, z ktorých je viac ako 80% opodstatnených. Oznámenia obyvateľov nám okrem kamier alebo vlastných zistení výrazne .....
+ Zverejnené : 24.01.2019
-----------------------------------------------------------------------------